Duurzame energie

Vijverberg & Duurzame Energie

Duurzame Energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die continue worden aangevuld. Dit is energie uit zon, wind, bodem, waterkracht, buitenluchtwarmte en biomassa. Er wordt hard gewerkt aan de winning, transport en opslag van deze bronnen.

Door de energietransitie worden enorme initiatieven ontplooid, zoals het ontwikkelen van groene ammoniaterminals, waterstoffabrieken en installaties voor CO2-afvang en -opslag. Dit zorgt voor een toename van megaprojecten. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij deze projecten in de energietransitie.  

Vijverberg is uw partner in duurzame energie projecten.

De bouw van een groene waterstof fabriek

Shell bouwt Europa’s grootste groene waterstoffabriek in Rotterdam. Aannemer ASK bouwt de staalconstructie voor de 200 MW elektrolyser van Shell op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Deze produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De rol van Vijverberg

Wij zetten onze kennis en expertise in op het gebied van planning en coördinatie van de bouw van de staalconstructie. Daarnaast ondersteunen wij ASK bij de contractering van het project.

Project team

Jan-Willem van Beek

Jan-Willem van Beek

Director Project Management

Olaf Zwaard MSc

Olaf Zwaard MSc

Senior Cost Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?

Greenpoint Valley: De eerste groene ammonia hub van Noordwest Europa

Vesta Terminals wil een bestaande opslagfaciliteit renoveren en uitbreiden met als doel de eerste groene ammonia hub “Greenpoint Valley” in Noordwest-Europa te worden. De ontwikkeling van de groene ammonia- en waterstof zal de leveringszekerheid in Europa versterken.

De terminal in Vlissingen is goed gelegen voor de aanvoer van groene ammonia door zeeschepen die in binnenschepen en treinwagons worden geladen. Het is de bedoeling dat de terminal wordt aangesloten op de Nederlandse waterstofpijpleiding.

De rol van Vijverberg

Vijverberg heeft Vesta ondersteund met Project Management in de engineeringsfase om de haalbaarheid te beoordelen voor het project. Daarnaast ondersteunen wij Vesta bij de contractering van het project.

Project team

Jan-Willem van Beek

Jan-Willem van Beek

Director Project Management

Olaf Zwaard MSc

Olaf Zwaard MSc

Senior Cost Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?

Windpark op zee in Nederland

Blauwwind is het consortium dat Borssele III & IV heeft gebouwd en nu exploiteert: een offshore windpark dat duurzame energie voor de toekomst levert. Het windpark bestaat uit 77 windturbines waarmee 825.000 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzame stroom.

De rol van Vijverberg

Vijverberg was namens opdrachtgever Blauwwind verantwoordelijk voor de rol ‘The Engineer’ binnen de FIDIC contracten, vanaf de start van het project tot en met close-out.

Project team

Jan-Willem van Beek

Jan-Willem van Beek

Director Project Management

Olaf Zwaard MSc

Olaf Zwaard MSc

Senior Cost Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?

De bouw van een inkoopstation voor windpark Maasvlakte 2

Op de tweede Maasvlakte bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark met 116 megawatt vermogen. De 22 innovatieve onshore windturbines worden aangesloten op een substation door SPIE.

De groene stroom wordt via het substation getransformeerd naar netspanning en is hiermee de schakel tussen het windpark en het energienet. De opdracht aan SPIE is gecontracteerd als een ‘Design & Construct’ onder UAV-GC 2005.

De rol van Vijverberg

Vijverberg was namens SPIE verantwoordelijk voor het projectmanagement voor de bouw van het substation en het contractmanagement onder UAV-GC.

Project team

Jan-Willem van Beek

Jan-Willem van Beek

Director Project Management

Olaf Zwaard MSc

Olaf Zwaard MSc

Senior Cost Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?

Ombouwen van de centrale om met Biomassa energie op te kunnen wekken

Onyx Power Group is een Europese energieleverancier van weersonafhankelijke levering van elektriciteit en warmte. Op vier locaties in Duitsland en Nederland exploiteert Onyx Power vijf kolen- en biomassacentrales met een opwekkingscapaciteit van circa 2.350 megawatt.

Ook in de toekomst wil het bedrijf met moderne energieoplossingen een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het net en de continuïteit van de energievoorziening. Daarom bouwt Onyx een kolencentrale gedeeltelijk om tot een biomassa centrale om energie op te wekken.

De rol van Vijverberg

Voor het ombouwen van de centrale ondersteunt het contractteam Onyx bij het opstellen van de contracten met de aannemers, waarbij wij gebruik maken van FIDIC contracten.

Project team

Jan-Willem van Beek

Jan-Willem van Beek

Director Project Management

Olaf Zwaard MSc

Olaf Zwaard MSc

Senior Cost Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?

Vijverberg is betrokken bij toon­aangevende projecten voor verschillende bedrijven.

Duurzaamheid