windpark-blauwwind

Duurzame Energie

Vijverberg werkt aan duurzame energie projecten en zet haar specialisten in over de gehele cyclus van het project.

Het windpark bestaat uit 77 windturbines waarmee 825.000 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzame stroom.

Het eerste windpark op zee in Nederland

Blauwwind is het consortium dat Borssele III & IV heeft gebouwd en nu exploiteert: een offshore windpark dat duurzame energie voor de toekomst levert. Het windpark bestaat uit 77 windturbines waarmee 825.000 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzame stroom.

De rol van Vijverberg

Vijverberg was namens opdrachtgever Blauwwind verantwoordelijk voor de rol ‘The Engineer’ binnen de FIDIC contracten, vanaf de start van het project tot en met close-out.

In de engineeringsfase wordt de haalbaarheid van het project beoordeeld.

greenpoint-valley

De eerste groene ammonia hub
van Noordwest Europa

Vesta Terminals wil een bestaande opslagfaciliteit renoveren en uitbreiden met als doel de eerste groene ammonia hub “Greenpoint Valley” in Noordwest-Europa te worden. De ontwikkeling van de groene ammonia- en waterstof zal de leveringszekerheid in Europa versterken.
De terminal in Vlissingen is goed gelegen voor de aanvoer van groene ammonia door zeeschepen die in binnenschepen en treinwagons worden geladen. Het is de bedoeling dat de terminal wordt aangesloten op de Nederlandse waterstofpijpleiding.

De rol van Vijverberg

Vijverberg heeft Vesta ondersteund met Project Management in de engineeringsfase om de haalbaarheid te beoordelen voor het project. Daarnaast ondersteunen wij Vesta bij de contractering van het project.

Renovatie en uitbreiding van de eerste groene ammonia hub

Waterstoffabriek-Shell

Wij ondersteunen de aannemer bij de contractering van het project

60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag

De bouw van een groene waterstof fabriek

Shell bouwt Europa’s grootste groene waterstoffabriek in Rotterdam. Aannemer ASK bouwt de staalconstructie voor de 200 MW elektrolyser van Shell op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Deze produceert 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag. De hernieuwbare stroom voor de elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De rol van Vijverberg

Wij zetten onze kennis en expertise in op het gebied van planning en coördinatie van de bouw van de staalconstructie. Daarnaast ondersteunen wij de aannemer bij de contractering van het project.

Het contractteam ondersteunt bij het opstellen van de contracten met de aannemers, waarbij wij gebruik maken van FIDIC contracten.

Onyx_Power

Ombouwen van de centrale om met Biomassa energie op te kunnen wekken

Onyx Power Group is een Europese energieleverancier van weersonafhankelijke levering van elektriciteit en warmte. Op vier locaties in Duitsland en Nederland exploiteert Onyx Power vijf kolen- en biomassacentrales met een opwekkingscapaciteit van circa 2.350 megawatt.
Ook in de toekomst wil het bedrijf met moderne energieoplossingen een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het net en de continuïteit van de energievoorziening. Daarom bouwt Onyx een kolencentrale gedeeltelijk om tot een biomassa centrale om energie op te wekken.

De rol van Vijverberg

Voor het ombouwen van de centrale ondersteunt het contractteam Onyx bij het opstellen van de contracten met de aannemers, waarbij wij gebruik maken van FIDIC contracten.

Met moderne energieoplossingen een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het net en de continuïteit van de energievoorziening.

SPIE

De opdracht aan SPIE is gecontracteerd als een ‘Design & Construct’ onder UAV-GC 2005.

De groene stroom wordt via het substation getransformeerd naar netspanning en is hiermee de schakel tussen het windpark en het energienet.

De bouw van een inkoopstation voor windpark Maasvlakte 2

Op de tweede Maasvlakte bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark met 116 megawatt vermogen. De 22 innovatieve onshore windturbines worden aangesloten op een substation door SPIE.
De groene stroom wordt via het substation getransformeerd naar netspanning en is hiermee de schakel tussen het windpark en het energienet. De opdracht aan SPIE is gecontracteerd als een ‘Design & Construct’ onder UAV-GC 2005.

De rol van Vijverberg

Vijverberg was namens SPIE verantwoordelijk voor het projectmanagement voor de bouw van het substation en het contractmanagement onder UAV-GC.

Kiki_Klee

Onze expertise op uw project

  • Contracting & Procurement
  • Project Management
  • Dispute Resolution
  • Professional services in planning, kosten, risico’s en contract
  • Zij zijn de specialisten op uw project
Duurzaamheid
Food

Vijverberg is betrokken bij toonaangevende projecten voor verschillende bedrijven.

Industrie
Vastgoed
Infra