Bouwgeschillen

Bouwgeschillen voorkomen en oplossen

Sinds 1991 draagt Vijverberg bij aan het voorkomen en oplossen van bouwgeschillen. Wij doen dit met onafhankelijke vertragingsanalyses, onafhankelijke berekening van schade en kosten en deskundigenrapporten. Onze rapporten worden gebruikt als basis voor onderhandelingen tussen partijen of door advocaten bij een rechtsgang. Wij zijn een erkend expert op het gebied van complexe bouwprojecten en ondersteunen zowel opdrachtgevers als aannemers en advocaten.

Dit kunt u van onze diensten voor Bouwgeschillen verwachten

Gerechtelijke deskundige

Deskundige rapporten

Internationale arbitrage

Uw partner in Bouwgeschillen

Vijverberg gerechtelijk deskundige-diensten voor de rechterlijke macht, aannemers en opdrachtgevers voor bouwprojecten in vastgoed, infrastructuur en diverse industrieën. Onze vertragingsdeskundigen hebben minimaal 10 jaar ervaring in de beoordeling van bouwgeschillen en bouwvertragingsclaims.

Toegepast op uw project bieden wij de volgende analyses: vertragingsanalyse, identificatie van events, analyse en kwantificering van complexe claims, meerwerk, uitbreiding, versnelling, verstoring, verlies van productiviteit, opstellen van schadestaten en analyse van beëindiging van projecten.

Voor internationale arbitrage over bouwgeschillen heeft Vijverberg een strategische alliantie gevormd met FTI Consulting. FTI Consulting, behoord tot de wereldwijde top op het gebied van bouwvertragingsanalyses en quantumanalyse. Zij staan jaarlijks in de top 3 van de Global Arbitration Review’s on Expert Witness Power Index. Samen met FTI Consulting voorzien wij in meertalige deskundigen met een diepgaande en gevarieerde expertise op het gebied van vertragings- en quantumanalyse voor projecten wereldwijd.

Onze aanpak

Bij het opstellen van een deskundigenrapporten doorloopt Vijverberg met u een traject dat bestaat uit meerdere fases. Voor de inventarisatie van vertragingsevents wordt de projectdocumentatie, die de basis voor de analyse vormt, verzameld en geverifieerd. Aansluitend wordt op basis van interviews en de verstrekte informatie een onderzoeksrichting en -aanpak geformuleerd.

Om een onbevooroordeeld oordeel te kunnen geven over een project maken wij zelf een analyse van het gehele projectdossier op basis van contracten, planningsdocumenten, notulen, correspondentie, test- en keuringsverslagen. Vijverberg betrekt de mailboxen van de belangrijkste projectmedewerkers in haar beoordelingen. Tegenwoordig verloopt meer dan 90% van de communicatie via e-mail. Wij maken hierbij gebruik van state-of-the-art datamining om efficiënt gebruik te maken van deze grote hoeveelheden informatie.

Voor planningsanalyse hanteert Vijverberg de kritieke pad methode (CPM) in combinatie met vertragingsanalysetechnieken om individuele impact van bouwvertragingen op de planning inzichtelijk te maken. Dit stelt ons in staat om de verantwoordelijkheid voor onafhankelijke vertragingen toe te wijzen aan een partij en vervolgens de claims te kwantificeren op basis van informatie uit de projectadministratie en de kostenbeheersingssystemen.

Onze beoordelingen zijn gebaseerd op internationale standaarden zoals de Recommended Practice on Forensic Schedule Analysis van de AACE International, het protocol over vertraging en verstoring van de Vereniging voor Bouwrecht, IFRS en de Guide to Damages in International Arbitration.

Deskundigenrapporten waarin alle feiten en de bijbehorende kosten duidelijk in kaart worden gebracht, kunnen in bepaalde gevallen tot onderhandelingsruimte leiden. Vaak worden deskundigenrapporten gebruikt in geschillen, arbitrage of ADR. Onze deskundigen zijn ervaren in het afleggen van getuigenissen (inclusief kruisverhoren) over de inhoud van onze deskundigenrapporten.

Voor internationale arbitrage en bouwgeschillen heeft Vijverberg een strategische alliantie gevormd met FTI Consulting. FTI Consulting is nummer 1 in de Global Arbitration Review’s Expert Witness Power Index. Samen voorzien wij in meertalige deskundigen met een diepgaande en gevarieerde expertise voor projecten wereldwijd.

Wij zijn aangesloten bij

Teamwork

Als expert op het gebied van bouwgeschillen stelt Vijverberg in teamverband deskundigenrapporten op. De deskundigen op het gebied van contract, planning en quantum van Vijverberg werken nauw samen in het samenstellen van deskundigenrapporten. Dit resulteert in solide analyses met een hoge mate van zekerheid over de bevindingen.

Met uw projectorganisatie en uw advocaten vormen wij voor een korte tijd een team dat nauw samenwerkt om de volledige projecthistorie en alle projectdocumentatie te ontsluiten voor onze analyse.

Uitgelicht project

Herontwikkeling van monumentaal pand

Een nieuwbouwproject dat is ontwikkeld aan de Coolsingel in Rotterdam. Het plan omvat de herontwikkeling van beeldbepalende monumentale ABN-AMRO gebouw aan de Coolsingel, het voormalige Jungerhans pand, winkels aan de Lijnbaan en de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van het voormalige ABN-bank torentje.

Bouwgeschillen team

Jouke van der Schors MA MSc

Jouke van der Schors MA MSc

Managing Director

Guido Gielen MSc

Guido Gielen MSc

Director Planning & Risk Management

Rens van Arkel MSc

Rens van Arkel MSc

Senior Planning Consultant

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?