Contract Management

Contract Management voor uw bouwproject

In een bouwproject zijn de afspraken tussen partijen leidend. Het is voor alle betrokken partijen belangrijk dat er helderheid en zekerheid is over het nakomen van wederzijdse verplichtingen. Deze afspraken moeten aansluiten bij het project en ieder bouwproject is uniek.

Met de Vijverberg contractstrategie en ons beproefde stappenplan ontwikkelen wij samen met opdrachtgevers de juiste contracten voor uw bouwproject. Daarnaast ondersteunen wij opdrachtgevers en aannemers met de contractbeheersing tijdens de uitvoering. Wij nemen de regie over het volledige proces van bouwverslagen, meerwerken en formele correspondentie.

Wat u van ons Contract Management kunt verwachten

Opstellen Contract Risicoanalyse

Contractmanagement in de uitvoering

Management van meerwerken

Voorkomen van geschillen

Geschillen oplossen

Uw partner in Contract Management

Wij zijn uw partner in contractmanagement tijdens alle fases van bouwprojecten. In de tenderfase ondersteunen wij opdrachtgevers met de juiste contractstrategie en in het opstellen en onderhandelen van het hoofdcontract en/of de contracten naar leveranciers en onderaannemers.

Tevens ondersteunen en adviseren wij in de tenderfase de aannemer. In deze fase ondersteunen en adviseren wij aannemers met het analyseren van contractuele aanbestedingsdocumenten en het beheersen van risico’s en benutten van kansen voor succesvolle aanbiedingen.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject signaleren wij tijdig afwijkingen van het contract of relevante gebeurtenissen op basis van de contractuele processen. Daarnaast documenteren en handelen we meer -en minderwerk af en geven we advies over de beheersing van risico’s en het benutten van kansen die zich voordoen tijdens de projectuitvoering.

Bij de commerciële afronding van bouwprojecten is er geregeld discussie over vertraging of kosten. Wilt u weten of er recht is op bouwtijdverlenging en/of kostenvergoeding? Wij maken onafhankelijke vertragings- en/of kostenanalyses.

Onze aanpak

Onze aanpak in de contracteringsfase is gebaseerd op ons 5-stappen plan, waarmee wij samen met u het meest passende contractmodel voor het uit te besteden project. Vijverberg ziet toe op een goede en werkbare verdeling van de contractuele risico’s.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject implementeren wij onze contractmanagement aanpak, genaamd The Wheel. Maandelijks doorlopen wij gestructureerd de stappen van bouwvergadering, voortgangsrapport, meerwerken, formele correspondentie, eventregistratie en prestatieverklaringen. Daarnaast geven wij advies over de beheersing van risico’s en het benutten van kansen die zich voordoen tijdens de projectuitvoering.

Vanuit onze expertise op het gebied van geschillenbeslechting kennen wij het belang van het documenteren van projecten. Wij dragen zorg voor het goed vastleggen van uw contractuele positie in correspondentie en houden accurate registers bij.

Teamwork

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen. Vijverberg werkt volledig geïntegreerd in uw projectteam.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van contractmanagement? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten voor uw inkooptrajecten, het opstellen van de planning, het in kaart brengen en managen van risico’s en kostenmanagement.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Vijverberg is gespecialiseerd in contracten voor bouwprojecten

Uitgelicht project

Ombouwen van de centrale om met Biomassa energie op te kunnen wekken

Onyx Power Group is een Europese energieleverancier van weersonafhankelijke levering van elektriciteit en warmte. Op vier locaties in Duitsland en Nederland exploiteert Onyx Power vijf kolen- en biomassacentrales met een opwekkingscapaciteit van circa 2.350 megawatt.

Contract team

Arnoud Penseel LLM

Arnoud Penseel LLM

Director Contract Management

Erik Mertens BSc

Erik Mertens BSc

Senior Contracts Consultant

Taco Terpstra MSc

Taco Terpstra MSc

Senior Contracts Consultant

Bob den Boer LLM

Bob den Boer LLM

Senior Contracts Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?