Risico Management

Risico Management

Risico’s en onzekerheden kunnen een enorme invloed hebben op het projectresultaat. Het omgaan met en anticiperen op zulke veranderende omstandigheden is de kunst van het risicomanagement. Tijdig schakelen en beheersmaatregelen nemen tijdens constructie- of bouwproject voorkomt budgetoverschrijding.

Wat u van ons Risico Management kunt verwachten

Risico workshops

Opstellen risicoregister

Monte Carlo Risico Analyse

Contract Risico Analyse

Uw partner in Risico Management

Wij zijn uw partner tijdens alle fases van het bouwproces. Wij ondersteunen opdrachtgevers met de risico’s voor een investeringsbeslissing. Daarnaast ondersteunen wij aannemers met het inzichtelijk maken van de risico’s voordat een aannemer een aanbieding doet.

In de start van het project maken wij samen met alle stakeholders van het project de risico’s inzichtelijk en bepalen we welke beheersmaatregelen nodig zijn en welke partij deze op zich neemt. Denk hierbij aan het risico op onvoorziene prijsstijgingen en lange levertijden.

In iedere fase van het project herzien wij het risicoprofiel om te zien of risico’s zijn veranderd.

Onze aanpak

Samen met de stakeholders van het project organiseren wij workshops die risico’s per thema systematisch in kaart brengen. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de techniek, eisen en prioriteiten, de aanpak en samenwerking tussen de stakeholders. Deze risicoworkshops zijn een goede methode om risico’s concreet te maken om beheersmaatregelen effectief in te kunnen zetten. De uitkomst van de workshops worden verwerkt in het risicoregister.

Het risicoregister wordt samen met de planning van het project gebruikt voor een Monte Carlo Analyse. Deze analyse maakt inzichtelijk welke risico’s de grootste impact hebben op het projectresultaat. Daarmee bepalen wij de haalbaarheid van de opleverdatum en het budget van het project.

De contractuele risico’s maken wij inzichtelijk met een door ons ontwikkelde contract risico analyse.

Teamwork

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen. Vijverberg werkt volledig geïntegreerd in uw projectteam.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Risico Management? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten voor uw inkooptrajecten, het opstellen van de contracten, het in kaart brengen en managen van kosten en data.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Uitgelicht project

Plastic recyclen tot een nieuwe grondstof

Xycle – een joint venture van NoWIt, Patpert Teknow Systems en Vopak – heeft 14 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van zijn depolymerisatie-technologie. Daarbij wordt gemengd plastic afval verhit zonder dat er zuurstof bij komt.

Risico team

Guido Gielen MSc

Guido Gielen MSc

Director Planning & Risk Management

Wouter Mol

Wouter Mol

Senior Planning Consultant

Kiki Klee MSc

Kiki Klee MSc

Senior Planning Consultant

Rens van Arkel MSc

Rens van Arkel MSc

Senior Planning Consultant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?