Deskundige rapport arbitrage

Wij stellen een deskundige rapport voor arbitrage op als teamwork. Hiervoor zetten wij contractspecialisten, planningsexperts en kostendeskundigen in bij een bouwgeschil. We werken nauw samen bij de vaststelling van gebeurtenissen, delay assessments en quantum assessments.

Identificatie van gebeurtenissen

Inventarisatie van gebeurtenissen is één van de eerste stappen in de beoordeling die ten grondslag ligt aan een deskundige rapport. Onze klanten geven ons vaak een lijst van gebeurtenissen die door de tegenpartij zijn veroorzaakt. Om een onbevooroordeeld oordeel te kunnen geven over de gang van zaken bij een project maken wij zelf een correspondentieanalyse van het gehele projectdossier. Wij halen gegevens uit contracten, planningsdocumenten, ontwerpdocumenten, notulen van vergaderingen, correspondentie en test- en keuringsverslagen.

Vijverberg betrekt de mailboxen van de belangrijkste projectmedewerkers in haar beoordelingen. Tegenwoordig verloopt meer dan 90% van de communicatie via e-mail. Wij maken hierbij gebruik van state-of-the-art datamining om efficiënt gebruik te maken van deze grote hoeveelheden informatie.

Vertragingsbeoordeling

Vijverberg gebruikt de kritieke pad methode (CPM) in combinatie met vertragingsanalysetechnieken om bouwvertragingen te onderbouwen of te ontkrachten. Voor elke gebeurtenis laat we zien wat de individuele impact is op de planning. Dit stelt ons in staat om de verantwoordelijkheid voor elke onafhankelijke vertraging toe te wijzen. Tenslotte wordt de invloed van alle gebeurtenissen samen op de bouwtijd beoordeeld.

Onze beoordelingen zijn gebaseerd op internationale standaarden zoals de recommended practice on Forensic Schedule Analysis van AACE International en het protocol over vertraging en verstoring van de Vereniging voor Bouwrecht.

Quantum bepaling

Vijverberg opereert als expert in de waardering van bouwprojecten, in het bijzonder de waardering van onderhanden werk, de analyse en kwantificering van complexe claims, meerwerk, uitbreiding, versnelling, verstoring, verlies van productiviteit en beëindiging. Wij analyseren de projectadministratie, de kostenbeheersingssystemen om schadeberekeningen te bevestigen of te weerleggen. Door ons te richten op de onderliggende oorzaken van kostenoverschrijdingen of inefficiënties, isoleren wij de impact van specifieke gebeurtenissen op directe en indirecte kosten.

Wij passen technieken toe zoals measure mile analysis. Onze beoordelingen zijn gebaseerd op internationale normen zoals de IFRS en de Guide to Damages in International Arbitration.

Deskundigenrapporten waarin alle feiten en de bijbehorende kosten duidelijk in kaart worden gebracht, kunnen in bepaalde gevallen tot onderhandelingsruimte leiden. Vaak worden deskundigenrapporten gebruikt in geschillen, arbitrage of ADR. Onze deskundigen zijn ervaren in het afleggen van getuigenissen, inclusief kruisverhoren, over de inhoud van onze deskundigenrapporten.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Jasper Tiessens

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!