Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Hoe voer je een effectieve onderhanden werk bespreking?

Ron Petersen

Director Cost Management at Vijverberg
In de praktijk zien wij dat binnen veel projectorganisaties de onderhanden werk besprekingen als niet effectief worden beschouwd.

Hoe voorkom je vooruitbetaling?

Ron Petersen

Director Cost Management at Vijverberg
Voor grote bouwprojecten zijn er op hoofdlijn drie betalingsmethodes; op kalenderdatum, op voortgang en op werkpakket.

Budgetteren: Zijn contingency, onvoorzien en management reserve hetzelfde?

Ron Petersen

Director Cost Management at Vijverberg
In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over de posten onvoorzien en management reserve.