Cost Management

Grip op uw projecten door meer inzicht.
Goede sturing door juiste informatie.

Cost Management

Cost Management

Bent u op zoek naar budgetzekerheid zodat u de beste beslissingen neemt voor de investering in uw bouwproject?

Vijverberg zet de beste specialisten in op het gebied van Cost Management voordat projecten worden aanbesteed. Tijdens het project zorgen wij voor continu inzicht in de budgetstatus en rapporteren de actuele forecast.

ron-petersen

Neem contact op met

Ron Petersen
Director Cost Management

088-8008650

De Cost Management specialisten van Vijverberg versterken uw projectteam

Project control in de uitvoering

Betere sturing door juiste informatie invulling van uw informatie behoefte. Tijdens de looptijd zorgen wij voor continu inzicht in de budgetstatus en rapporteren de actuele forecast.

Cost Estimates

Het fundament voor investerings- beslissing en kostenbewaking. We rekenen alternatieven uit zodat het project management een optimale afweging kan maken tussen kosten en risico’s voor haar investeringsbeslissing

Opzetten budget

Wij richten het projectbudget in. Het budget heeft is gekoppeld met de scope baseline en planning baseline zodat iedere fase van het project de bestede kosten en fysieke voortgang in relatie met elkaar kunnen worden gemeten. 

Inrichten administratie

Voor de start van het project ondersteunen wij u bij het maken van de juiste keuzes voor het inrichten van de project administratie. Vijverberg biedt structuur voor het registreren van inkomsten, kosten en verplichtingen

Projectrapportages

Wij geven snel een duidelijk beeld van de status en voortgang van het project. Door opvolging van budget en planning op elkaar af te stemmen ontstaat een betrouwbare forecast en kan in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.

Security packages

De combinatie van bankgaranties, betalingsschema’s, verzekeringen en aansprakelijkheidsbepalingen vormen de Security Package. Deze structuur dient om project risico’s te beperken en zijn een vereiste voor financiering.

Wij werken met

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

referenties-vijverberg

Referenties

De Cost Management specialisten van Vijverberg zijn betrokken bij complexe bouwprojecten voor verschillende opdrachtgevers.

Maak kennis met onze Cost Management specialisten

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Cost Management specialisten zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Ron Petersen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!