Cost Management
voor projecten

Vijverberg is uw partner in de financiële bewaking van projecten. Wij ondersteunen in de tenderfase bij het opstellen van de begroting en bewaken het budget tijdens de uitvoering. Wij leggen de relatie tussen fysieke en financiële voortgang van het project, zodat een integrale opvolging van planning en budget optimaal mogelijk is. Daarnaast zetten wij onze expertise in voor de financiële onderbouwing van meer- en minderwerken en vertragings- en inefficiëntie claims.

VUMC

Wat u van ons Cost Management kunt verwachten

Opzetten van de begroting

Budgetbewaking tijdens de uitvoering

Actualiseren van de forecast

Opstellen van de projectrapportages

Ondersteuning bij meer- en minderwerken & Claims

Prev Next

In de tenderfase ondersteunen wij opdrachtgevers en aannemers bij het opstellen van de projectbegroting. Dit is voor een opdrachtgever een belangrijke basis voor een investeringsbeslissing. Aannemers beslissen hiermee of ze aanbieden op het project en voor welke prijs.

Tijdens de uitvoering bewaken wij het budget en leggen wij de relatie met de voortgang van het project. Zo signaleren wij afwijkingen waardoor het projectmanagement tijdig bij kan sturen. Het resultaat is dat er op ieder moment in het project inzicht bestaat in het verwachte projectresultaat.

Wij ondersteunen bij de financiële onderbouwing van meer- en minderwerken en claims.

Bij de start van het project ontwikkelen en implementeren wij projectmanagementprocessen gericht op een effectieve projectbeheersing tijdens de uitvoering. Na het vaststellen van het projectbudget ondersteunen wij de projectmanager bij de budgetbewaking en signaleren wij afwijkingen. Met bijsturende maatregelen wordt de impact van afwijkingen beperkt met als doel het project binnen budget op tijd op te leveren.

Onze rapportages geven inzicht in de status en voortgang van het project. Wij verzamelen alle projectdata en met de inzet van datamanagement tools, zoals Power BI, verstrekken wij managementinformatie voor een optimale beheersing van het project.

Wij zijn onderdeel van het projectteam en dragen effectief bij aan de beheersing van het project.

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Cost Management? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten in contracten, inkoop, risico en planning.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Referentie projecten

Industrie

Project: Zoutwinning

Opdrachtgever: Nouryon Chemicals
Service:

  • Opzetten en verzorgen van financiële projectrapportages
  • Financiële voortgangbewaking
  • Ondersteuning Project Management bij financiële vraagstukken

 

Datacenters

Project: Bouw datacenter
Service:

  • Begeleiding van de aannemer bij de onderbouwing van de financiële schade als gevolg van de uitloop van het project.

 

Vastgoed

Project: WTC Tower 10
Service:

  • Financiële onderbouwing voor een claim bij de opdrachtnemer

Maak kennis met onze Cost Management specialisten

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Cost Management specialisten zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Wij werken met uw software

Ontdek hoe wij Power BI inzetten op uw project

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

VUMC
Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Ron Petersen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!