Project Management

Expertise in uw team voor succesvolle projectuitvoering

Project Management

Expertise in uw team voor succesvolle projectuitvoering

Project Management

Vijverberg is een onafhankelijk project management adviesbureau voor complexe bouwprojecten. Samen met onze klanten vormen wij succesvolle project management teams. De Vijverberg aanpak is gebaseerd op een sterke integratie van contract management, planning- en risicomanagement en cost management. Gecombineerd met het gebruik van eigen methodes resulteert dit in een optimale beheersing van uw project.

De geïntegreerde project management aanpak van Vijverberg is gericht op het identificeren van stuurmomenten en het inzichtelijk maken van de keuzes. Onze opdrachtgevers kunnen daarmee actief sturen. Tijdens de uitvoeringsfase werken wij met een systeem van permanente voortgangsregistratie, zowel op planningsgebied als op financieel gebied. Gedetailleerde voortgangsregistratie geeft de mogelijkheid om bij iedere afwijking snel scenario’s te presenteren met consequenties in tijd en budget. Onze contract managers borgen vervolgens de resultaten van iedere sturing, waardoor er duidelijkheid blijft over de commerciële posities van beide partijen. Deze aanpak voorkomt disputen tijdens en na afloop van projecten.

Vijverberg biedt opdrachtgevers hiermee de informatie om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen voor bijsturing. En inzicht in de consequenties wanneer niet wordt gestuurd.

Variations management

Het is van groot belang wijzigingen in de scope, tijd en budget goed te managen na ondertekening van het contract. De specialisten van Vijverberg staan opdrachtgevers en aannemers bij waar het gebeurt: in de bouwkeet. Wij helpen u bij het opstellen van contracten tot en met de oplevering. Met contractmanagement dat altijd is gericht op het voorkomen van geschillen.

Planning and coordination

De projectplanning is de belangrijkste tool in de projectbeheersing. Vijverberg zorgt voor een breed gedragen en geaccepteerde planning. Dit gaat verder dan het verwerken van de informatie in een planningstool, Vijverberg verzorgt ook de organisatie van het proces om dit te bereiken. Wij kijken verder vooruit en bereiden het projectteam voor op wat komen gaat. Dit passen wij ook toe in de uitvoeringscoördinatie. Het proces borgt dat raakvlakken tussen partijen tijdig worden geïdentificeerd en uitgewerkt.

Cost control

Tijdens de uitvoering van projecten wilt u als opdrachtgever continu op de hoogte zijn van de financiële status van uw project. Met name de koppeling van gerealiseerde voortgang en bestede kosten geeft interessante stuurinformatie. Vijverberg voorziet in specialisten in cost control die structuur creëren, heldere rapportages verstrekken en betrouwbare forecasts opstellen.

Risk management

Op de grotere projecten is het risicomanagement een continu proces. Risicomanagementspecialisten van Vijverberg maken risico analyses in verschillende fases van het project. De risico’s in de engineeringfase zijn immers anders dan tijdens de uitvoering of de commissioning. Vijverberg koppelt de geïdentificeerde risico’s aan de planning waarmee de consequenties in tijd en kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Dashboard reporting

Vijverberg streeft naar een transparant en voorspelbaar bouwproces. Wij gebruiken op onze projecten tweewekelijkse dashboards, gebaseerd op onze permanente voortgangsrapportages. Door opvolging van budget en planning op elkaar af te stemmen ontstaat een betrouwbare forecast en kan in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd. Op uitvoerend niveau zorgt het voor overzicht. Op management niveau biedt het stuurinformatie. Voor aandeelhouders biedt het voorspelbaarheid van hun investering.

Neem vrijblijvend contact op voor expert ondersteuning in project management