Dispute Resolution

Op feiten gebaseerde analyses voor het oplossen van bouwgeschillen

Dispute Resolution

Op feiten gebaseerde analyses voor het oplossen van bouwgeschillen

Dispute Resolution

Sinds 1991 levert Vijverberg een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van bouwgeschillen door middel van: onafhankelijke vertragingsanalyses (forensic schedule analyses), getuigendeskundigenrapporten (expert witness reports), het opstellen van claims, mediation en het faciliteren van onderhandelingen.

Expert reports

Vijverberg is erkent als deskundige op het gebied van complexe bouwprojecten. Regelmatig worden wij benaderd om een onderzoek in te stellen naar budget- en of tijdsoverschrijdingen in bouwprojecten. In opdracht van advocatenkantoren, opdrachtgevers of aannemers stelt Vijverberg expert rapporten op die worden ingebracht in onderhandelingen, arbitrage en rechtszaken.

Forensic schedule analyses

Vijverberg zet de internationaal erkende Forensic Schedule Analysis (FSA) methodiek in om bouwvertraging te onderbouwen of juist te ontkrachten. Per event brengt Vijverberg in beeld wat de afzonderlijke impact op de planning is. Dit stelt Vijverberg in staat om de verantwoordelijkheid voor elke onafhankelijke vertraging toe te wijzen. Ten slotte, wordt beoordeeld wat de invloed van alle events gezamenlijk op de bouwtijd is.

Quantum assessment

Vijverberg is expert in de waardering van bouwprojecten, in het bijzonder de waardering van onderhanden werk, de analyse en kwantificering van complexe claims, meerwerken, verlenging, versnelling, verstoring, productiviteitsverlies en beëindiging. We analyseren de projectadministratie, de kostencontrolesystemen om schadeberekeningen te bevestigen of te weerleggen. Door ons te richten op de hoofdoorzaken van kostenoverschrijdingen of inefficiënties, isoleren we de impact van specifieke gebeurtenissen op de directe en indirecte kosten.

Claim position assessments

De claim position assessment is de eerste stap in het claimmanagement. Vijverberg start altijd met een eerste expert analyse om vast te stellen wat de haalbaarheid van de claim is. Zo maakt u op basis van feiten en cijfers een gedegen beslissing om de claim(verdediging) wel of niet door te zetten.

Support in litigation & arbitration

Dispute settlement vraagt om specialistische expertise. Vijverberg biedt ervaring en professionaliteit wanneer het gaat om schikking van commerciële disputen, met behoud van commerciële relaties. Ook werken wij als expert op het gebied van project management in rechtszaken en arbitrages.

Neem vrijblijvend contact op voor expert ondersteuning in dispute resolution