Industrie referenties

Vijverberg werkt aan toonaangevende projecten in de industrie. Wij zetten onze specialisten in op de gehele cyclus van het project. Bekijk onze projecten in opslag van waterstof, duurzame energie, food, energie, petrochemische industrie, transport & logistiek en olie & gas.

Duurzame Energie

Windpark Maasvlakte
Locatie: Maasvlakte
Service: Project Management

Namens een aannemer heeft Vijverberg het Project Management verzorgd voor de bouw van transformatoren en een inkoopstation met installaties voor een windpark op de Maasvlakte. Met dit windpark wordt ruim 400 GWh groene stroom opgewekt. Dat staat gelijk aan het gebruik van zo'n 152.000 huishoudens.

Windpark Borssele III/IV
Locatie: Borssele
Client: Blauwwind
Service: Contract Management
Omvang: 731.5 MW

Bouw van windpark Borssele III/IV met een totale capaciteit van 731.5 MW, wat overeenkomt met het energieverbruik van zo'n 825.000 huishoudens.

Biomassa
Locatie: Rotterdam Maasvlakte
Client: Uniper
Service: Project Controls
Omvang: 1100 MW

Uitbreiding van de centrale van Uniper met een installatie om reststromen uit de omliggende industrie te kunnen bijstoken.

Biomassa
Locatie: Rotterdam Maasvlakte
Client: Engie Nederland
Service: Tender Management
Omvang: 800 MW

Aanbesteding voor een biomassa bijstook installatie voor een kolencentrale. Engie Nederland breidt haar kolencentrale op de Maasvlakte uit met een biomassa installatie zodat op den duur kan worden overgeschakeld naar het volledig stoken op biomassa.

De Nieuwe WarmteWeg
Locatie: Rotterdam
Client: Warmte Bedrijf Rotterdam
Service: Project Controls
Omvang: 2 x 26 km

Aanleg van een restwarmteleiding van 26 km door stedelijk gebied. De Nieuwe Warmteweg is het warmtenet tussen de industrie van Rozenburg en Rotterdam. Dankzij DNWW kunnen 50.000 huishoudens van restwarmte worden voorzien. Onderdeel van de aanleg is de gestuurde boring (1,5 km) onder Katendrecht, inclusief Maas- en Rijnhaven door.

Food

Upgrade productielocatie
Locatie: Kruiningen
Client: Lamb Weston Meijer
Service: Planning & Coördinatie

Upgrade van productielijnen voor frozen potato products op meerdere locaties. Werkzaamheden zijn uitgevoerd in productiestops, waarbij de uitdaging lag in het zo kort mogelijk plannen van de stop.

Portfolio van energiebesparingsprojecten
Locatie: Nederland en Duitsland
Client: Cosun
Service: Contracting & Procurement, Contract Management

Energie

Kolencentrale Engie

Locatie: Rotterdam Maasvlakte
Client: Engie Nederland
Service: Project Controls
Omvang: 800 MW

Nieuwbouw van een 800 MW energiecentrale op de Maasvlakte te Rotterdam. Deze nieuwe centrale van Engie levert een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening. Deze kolencentrale behoort tot de schoonste en meest efficiënte ter wereld.

Hoogspanningsstations TenneT

Locatie: Regio Botlek Rotterdam
Client: Dynniq
Service: Tender Management
Omvang: 110-150 kv

Project voor de renovatie van de secundaire installaties van verschillende hoogspanningsstations van TenneT. Deze installaties betreffen de besturing, meting en beveiliging van het station.

Afvalverbrander AEB

Locatie: Amsterdam
Client: Imtech
Service: Project Controls
Omvang: 1.4 miljoen ton

Nieuwbouw van een HR Centrale om de output van energie en grondstoffen te optimaliseren. Dagelijks komen 600 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten naar AEB. Daarnaast verbrandt AEB ook afval uit het Verenigd Koninkrijk.

Warmtekrachtcentrale
Locatie: Antwerpen (BE)
Client: Essent
Service: Project Controls
Omvang: 120 MW + 220 ton stoom

Nieuwbouw warmtekrachtcentrale waarbij elektriciteit en stoom worden afgenomen door grote fabrikanten van petrochemische producten.

Petrochemische industrie

Akzonobel

Locatie: Botlek Rotterdam
Client: AkzoNobel Industrial Chemicals
Service: Project Controls
Omvang: 590.000 metric ton chloor

Turn Around van een chemische raffinaderij. AkzoNobel Industrial Chemicals in Rotterdam is een belangrijke producent van chloor, natronloog, bleekloog en waterstof. Chloor vindt zijn toepassing in uiteenlopende producten, van broodtrommels en tandpasta tot geneesmiddelen.

Cabot

Locatie: Botlek Rotterdam
Client: Cabot
Service: Project Controls
Omvang: 80.000 ton Carbon Black

Fabrikant van speciale chemicaliën en hoogwaardige materialen.

Akzonobel

Locatie: Delftzijl
Client: AkzoNobel Industrial Chemicals B.V.
Service: Project Controls
Omvang: 2.6 miljoen ton zout

Industrial Chemicals produceert en verkoopt zout van hoge zuiverheid, chloor, bijtendloog, zoutzuur, chloormethanen en monochloorazijnzuur (MCA). Deze producten zijn essentieel in het dagelijks leven en worden bijvoorbeeld gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen, glas, prestatieplastic, farmaceutica, diervoeders en voedingsmiddelen.

Transport & Logistiek

APM Terminals Fase 1

Locatie: Rotterdam Maasvlakte
Client: Cargotech
Service: Project Controls
Omvang: 2.7 miljoen TEU per jaar

Nieuwbouw containerterminal. De APM Terminal beschikt o.a. over een 1 km lange diepzeekade met een diepte van 20 meter. De kade is uitgerust met acht Super Post Panamaxkranen. Deze kranen hebben een reikwijdte van 25 containers.

Olie & Gas

Uitbreiding Vesta Terminals

Locatie: Antwerpen
Client: Vesta Terminals
Service: Contracting & Procurement
Omvang: 150.000 m³

Vijverberg heeft Vesta Terminals geadviseerd en begeleid in het procurement proces en het contracteren van de geselecteerde aannemers. Tevens maakten wij een 4D visualisatie van de planning, welke is ingezet om de aanbiedingsplanningen te evalueren en tot een goede geïntegreerde planning te komen.

Raffinaderij Shell Pernis

Locatie: Rotterdam
Client: Shell
Service: Project Controls
Omvang: 416.000 BOE

Doorlopende onderhoudsprojecten raffinaderij. De raffinaderij van Shell behoort tot de grootste van Europa. Per dag worden 416.000 vaten ruwe olie verwerkt, dit is bijna 21 miljoen ton per jaar. Als de fabrieken voluit draaien, wordt er 750 liter ruwe olie per seconde verwerkt in de Crude Distillers. De 800 opslagtanks slaan ruim 5 miljard liter brandstof op. De raffinaderij produceert producten zoals benzine, kerosine, diesel en grondstoffen voor de chemische industrie.

Total

Locatie: Offshore
Client: Venko Offshore
Service: Tender Management
Omvang: 26 Offshore Platforms

Tender voor het onderhoud voor 26 offshore platformen. Total E&P Nederland heeft een meerjarig onderhoudscontract met Venko Offshore en partner Brand Energy & Infrastructure Services.
Het contract omvat de conserverings-, access- en isolatiewerkzaamheden voor alle offshore locaties van Total in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Kuwait Petroleum Europoort / Gunvor

Locatie: Rotterdam
Client: Bilfinger
Service: Project Controls
Omvang: 88.000 BOE

Turn around raffinaderij. De raffinaderij verwerkt aardolie die vanuit Koeweit per tanker wordt aangeleverd. Naast de atmosferische- en vacuümdestillatie vindt ontzwaveling en thermisch kraken plaats.
Voorts is er een smeeroliefabriek en een bitumenfabriek. KPE is één van de grootste fabrikanten van bitumen in Nederland.

Sadara Project

Locatie: Antwerpen
Client: Vopak Eurotank
Service: Project Controls
Omvang: 40.500 m³

Uitbreiding van een tank terminal. Vopak Eurotank heeft 20 nieuwe opslagtanks laten bouwen en een nieuw leidingsysteem voor twee deepsea loading jetties en drie laad- / loslocaties voor vrachtwagens en treinen.

Bekijk onze referenties