Contracting & Procurement

Onafhankelijke selectie van de beste aannemers voor uw project

Contracting & Procurement

Onafhankelijke selectie van de beste aannemers voor uw project

Contracting & Procurement

De geïntegreerde aanpak van Vijverberg is gericht op het identificeren van stuurmomenten en het inzichtelijk maken van de keuzes. Onze opdrachtgevers kunnen daarmee actief sturen. Door in de initiatiefase een goede koppeling te maken tussen de structuur van de scope, de planning en het budget – via de Work Breakdown Structure – zijn financiële consequenties van scope en tijdsoverschrijdingen efficiënt inzichtelijk te maken. Bij het opstellen van contracten borgen wij dit systeem als verplichting tussen de bouwpartners.

Contract strategy

Vijverberg biedt expertise bij het kiezen van de juiste contractvorm. Een contract moet passen bij het type werk, de competenties van de eigen organisatie en de capaciteit in de markt. Het bepalen van de juiste contractvorm heeft een grote impact op het risicoprofiel van het project. Aan de hand van het Vijverberg 5-Step Contract Strategy Model geven wij advies over de welke organisatievorm, betalingsvorm en algemene voorwaarden het meest geschikt voor uw project.

Commercial packages

De consultants van Vijverberg ondersteunen u bij het opzetten van een professionele tenderprocedure gericht op het vinden van de beste aannemer voor uw project. Voor de inhoud van de tenderpakketten putten wij uit onze ervaring in projectbeheersing en claimpreventie. Het tenderpakket ligt aan de basis van een beheerste project uitvoering.

Stage gate planning

Vijverberg gebruikt in de vroege fase van projecten een stage gate planning. De stage gate planning geeft inzicht in deliverables per (investering)fase, de tenderprocedures en de planning van de uitvoering. In de contractingfase is het is essentieel om inzicht te hebben wat de impact is in tijd van strategische keuzes. Met een stage gat planning presenteert Vijverberg op een heldere wijze wat de uitkomst is van meerdere scenario’s ter ondersteuning van de besluitvorming.

Budget and cash flow planning

Een helder opgezet en uitgesplitst budget geeft in de aanloop naar de investeringsbeslissing de flexibiliteit om verschillende scenario’s professioneel af te wegen. Het onderscheiden van tijdsgebonden kosten zorgt bijvoorbeeld voor snel inzicht bij planningswijzigingen. Onze consultants verzorgen de opzet en inrichting van het projectbudget. Het budget heeft een eenduidige koppeling met de scope baseline en planning baseline van het project. Hiermee bieden wij de zekerheid dat in iedere fase van het project de bestede kosten en fysieke voortgang in relatie met elkaar kunnen worden gemeten.

Risk analyses

Een goede risicoanalyse is een van de vereisten om op verantwoorde en resultaatgerichte wijze van start gaan met risicomanagement. Vijverberg voert risicoanalyses uit in het aanbestedingstraject en gedurende de uitvoering van het project. Deze zijn dynamisch en hebben een voortgang in de tijd. Wij bieden zowel kwalitatieve als kwantitatieve risicoanalyses zoals Montecarlo.

Neem vrijblijvend contact op voor expert ondersteuning in contracting & procurement