Training: UAV-GC
toepassen in de praktijk

Contract Management bedrijfsrainingen

Training: UAV-GC
toepassen in de praktijk

Training: UAV-GC toepassen in de praktijk

Onze Contract Management trainingen zijn voor bedrijven en aannemers die medewerkers incompany trainingen aan willen bieden. 

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005) worden steeds vaker gebruikt bij het in de markt zetten van opdrachten.

Verdeling van risico’s en meer

In de training starten wij met de algemene verdeling van risico’s en basisverantwoordelijkheden. Hierbij wordt ingegaan op de structuur van de UAV-GC, samenhang tussen de Basisovereenkomst en de Paragrafen en de Annexen.

De kwaliteitsborging zoals in de UAV-GC beschreven is wordt behandeld. Er wordt nadruk gelegd op het opleveren van de contractverplichting en onderhoudsverplichtingen maar vooral op de aansprakelijkheid na oplevering van het Werk en de omgekeerde bewijslast.

Het proces van Wijzigingen en de afhandeling van financiële consequenties hiervan wordt behandeld. Inclusief de grondslag voor de kostenvergoeding en termijnverlenging zonder Wijziging.

Leerdoelen van de UAV-GC training:

  • Inzicht in de basis uitgangspunten van de UAV-GC
  • Inzicht in de procedure aangaande Vergunningen en afwijken bodem gesteldheid
  • Inzicht in de procedure aangaande toetsing & acceptatie
  • Het kunnen toepassen van de bepalingen aangaande meerwerk en termijnsverlenging

Vergroot je kennis op het gebied van UAV-GC met de praktijkgerichte trainingen van Vijverberg Academy.