Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Risicomanagement voor grip op uw projecten

Beheers onzekerheden die invloed hebben op het projectresultaat. Tijdig schakelen en beheersmaatregelen nemen tijdens constructie- of bouwproject voorkomt budgetoverschrijding. Ga voor risicomanagement en anticipeer actief op veranderende omstandigheden.

Risicomanagement

De essentie van risicomanagement is het beheersen van bedreigingen op het projectresultaat. Het houdt in dat risico’s prospectief in kaart worden gebracht en mitigerende maatregelen worden bepaald.

Doorlopende analyses

Op de grotere projecten is het risicomanagement een continu proces. Risicomanagementspecialisten van Vijverberg maken risico analyses in verschillende fases van het project. De risico’s in de engineeringfase zijn immers anders dan tijdens de uitvoering of de commissioning. Vijverberg koppelt de geïdentificeerde risico’s aan de planning waarmee de consequenties in tijd en kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Opdrachtgevers schakelen Vijverberg regelmatig in voor ondersteuning tijdens aanbestedingstrajecten waarbij risicomanagement een bepalende factor is. Wat kunnen we voor u doen?