Hoogopgeleide specialisten
voor uw bouwproject.

Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Ken de risico’s van uw project

Risico’s en onzekerheden kunnen een enorme invloed hebben op het projectresultaat. Het omgaan met en anticiperen op zulke veranderende omstandigheden is de kunst van het risicomanagement. Tijdig schakelen en beheersmaatregelen nemen tijdens constructie- of bouwproject voorkomt budgetoverschrijding.

Een goede risicoanalyse is een van de vereisten om op verantwoorde en resultaatgerichte wijze van start gaan met risicomanagement. Op de grotere projecten is het risicomanagement een continu proces. Vijverberg voert risicoanalyses uit in het aanbestedingstraject en gedurende de uitvoering van het project en adviseert daarbij actief in de te nemen mitigerende maatregelen. Ga voor risicomanagement en anticipeer actief op veranderende omstandigheden.