Risico Management

Risico Management voor complexe bouwprojecten.

Risico Management 
Risico Management voor complexe bouwprojecten.

Risico Management

Risico’s en onzekerheden kunnen een enorme invloed hebben op het projectresultaat. Het omgaan met en anticiperen op zulke veranderende omstandigheden is de kunst van het risicomanagement. Tijdig schakelen en beheersmaatregelen nemen tijdens constructie- of bouwproject voorkomt budgetoverschrijding.

ron-petersen

Neem contact op met

Guido Gielen
Director Planning
& Risico Management

088-8008650

Risico Analyse

Een goede risicoanalyse is een van de vereisten om op verantwoorde en resultaatgerichte wijze van start gaan met risicomanagement. Lees er meer over.

Ken de risico’s van uw project

Een goede risicoanalyse is een van de vereisten om op verantwoorde en resultaatgerichte wijze van start gaan met risicomanagement. Op de grotere projecten is het risicomanagement een continu proces. Vijverberg voert risicoanalyses uit in het aanbestedingstraject en gedurende de uitvoering van het project en adviseert daarbij actief in de te nemen mitigerende maatregelen. Ga voor risicomanagement en anticipeer actief op veranderende omstandigheden.