Risico Management

Risico’s en onzekerheden kunnen een enorme invloed hebben op het projectresultaat. Het omgaan met en anticiperen op zulke veranderende omstandigheden is de kunst van het risicomanagement. Tijdig schakelen en beheersmaatregelen nemen tijdens constructie- of bouwproject voorkomt budgetoverschrijding.

VUMC

Wat u van ons Risico Management kunt verwachten

Risico
workshops

Opstellen
risicoregister

Monte Carlo Risico Analyse

Contract Risico
Analyse

Prev Next

Wij zijn uw partner tijdens alle fases van het bouwproces. Wij ondersteunen opdrachtgevers met de risico’s voor een investeringsbeslissing. Daarnaast ondersteunen wij aannemers met het inzichtelijk maken van de risico’s voordat een aannemer een aanbieding doet.

In de start van het project maken wij samen met alle stakeholders van het project de risico’s inzichtelijk en bepalen we welke beheersmaatregelen nodig zijn en welke partij deze op zich neemt. Denk hierbij aan het risico op onvoorziene prijsstijgingen en lange levertijden.

In iedere fase van het project herzien wij het risicoprofiel om te zien of risico’s zijn veranderd.

Samen met de stakeholders van het project organiseren wij workshops die risico’s per thema systematisch in kaart brengen. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de techniek, eisen en prioriteiten, de aanpak en samenwerking tussen de stakeholders. Deze risicoworkshops zijn een goede methode om risico’s concreet te maken om beheersmaatregelen effectief in te kunnen zetten. De uitkomst van de workshops worden verwerkt in het risicoregister.

Het risicoregister wordt samen met de planning van het project gebruikt voor een Monte Carlo Analyse. Deze analyse maakt inzichtelijk welke risico’s de grootste impact hebben op het projectresultaat. Daarmee bepalen wij de haalbaarheid van de opleverdatum en het budget van het project.

De contractuele risico’s maken wij inzichtelijk met een door ons ontwikkelde contract risico analyse.

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Risico Management? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten in contracten, inkoop, cost en planning.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Referentie projecten

Infra

Project: Aansluiting windpark

Opdrachtgever: SPIE
Service:

  • De risico's inzichtelijk door middel van risico workshops.

Infra

Project: Stadsverwarming Groningen

Opdrachtgever: Croonwolder&dros
Service:

  • De risico's inzichtelijk door middel van risico workshops.

Vastgoed

Project: Uitbreiding ziekenhuis
Service:

  • De risico's inzichtelijk door middel van risico workshops.

Maak kennis met onze Risico Management specialisten

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Risico Management specialisten zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

Aannemer

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Guido Gielen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!