Investeringsplanning

De inbesteringsplanning geeft inzicht tot de Final Investment Decision.

Realistisch inzicht in de cashflow en doorlooptijden legt het fundament voor een succesvol bouwproject. Wij geven inzicht met een investeringsplanning. Vijverberg is de aangewezen partij om vroegtijdig ondersteuning te bieden. Zo creëren we inzicht waarmee u een weloverwogen Final Investment Decision kunt maken.

Een realistisch beeld

Het is voor alle partijen een vereiste dat de investmentplanning een realistisch beeld geeft van de te verwachten financieringsbehoefte, de kasstromen en de doorlooptijden om een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Er worden belangrijke mijlpalen in opgenomen. Vijverberg zet deze vragen uit in een investeringsplanning waarmee mogelijke obstakels en risico’s inzichtelijk worden en ieder besluit een afgewogen beslissing wordt.

Mijlpalen in de investment planning

Een aantal voorbeelden van belangrijke mijlpalen die we opnemen in onze investeringsplanning:

  • Wanneer komt het politieke akkoord?
  • Worden de vergunningen verleend?
  • Komt de grond in eigendom beschikbaar?
  • Worden de opgedragen investeringen uitgevoerd?

Inzicht met een investeringsplan

Realistisch inzicht in cashflow en doorlooptijden legt het fundament voor een succesvol bouwproject. Vijverberg geeft inzicht met een investeringsplanning. Zo zorgen we voor grip op bouw- en constructieprojecten.