Earned Value Management 

Vijverberg koppelt door middel van earned value management, de kosten aan de voortgang en maakt de financiële status van het project continu inzichtelijk. Zo maken we bijsturing op cruciale momenten mogelijk.

Vijverberg koppelt twee gebruikelijke rapportages aan elkaar waardoor u echt inzicht heeft. Zo worden de actuele kosten ten opzichte van de geplande kosten op ieder project bijgehouden. Hetzelfde geldt voor het bijhouden van de actuele voortgang ten opzichte van de geplande voortgang. Het koppelen van deze twee zaken komt minder vaak voor terwijl wij geloven dat u juist met deze combinatie iets kunt zeggen over de werkelijke kosten.

Lagere kosten of een vertraagd project?

Zo kan een project dat op de helft van de geplande voortgang is minder kosten maken dan gepland. Als de actuele voortgang gelijk is aan de geplande voortgang, dan doet het project het goed. Is dit niet het geval en loopt de voortgang achter op schema, dan is het heel logisch dat de kosten ook achter lopen.

Weet exact waar u aan toe bent met earned value management. De relatie tussen kosten en voortgang is gedurende het project continu inzichtelijk waardoor u kunt bijsturen op cruciale momenten.