Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Opstellen van claims

Expert witness reports

Vijverberg is erkent als deskundige op het gebied van complexe bouwprojecten. Regelmatig worden wij benaderd om een onderzoek in te stellen naar budget- en of tijdsoverschrijdingen in bouwprojecten. In opdracht van advocatenkantoren, opdrachtgevers of aannemers stelt Vijverberg Expert witness reports (getuige-deskundige rapporten) op die worden ingebracht in rechtszaken.

Quantum assessment

Vijverberg is expert in de waardering van bouwprojecten, in het bijzonder de waardering van onderhanden werk, de analyse en kwantificering van complexe claims, meerwerken, verlenging, versnelling, verstoring, productiviteitsverlies en beëindiging. We analyseren de projectadministratie, de kostencontrolesystemen om schadeberekeningen te bevestigen of te weerleggen. Door ons te richten op de hoofdoorzaken van kostenoverschrijdingen of inefficiënties, isoleren we de impact van specifieke gebeurtenissen op de directe en indirecte kosten.

In een oogopslag de oorzaak in beeld

Getuige-deskundige rapporten van Vijverberg zijn gebaseerd op gedegen en objectief onderzoek. Complexe situaties worden gevisualiseerd. Bijvoorbeeld door ons unieke gebruik van forensic schedule analysis. Op heldere wijze maken wij duidelijk waardoor budget- en of tijdsoverschrijdingen zijn veroorzaakt en welke partij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze analyses worden uitgevoerd door een team van contract- en planningsspecialisten.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van complexe bouwprojectenzijn wij de aangewezen partij voor het opstellen van getuige-deskundige rapporten.