Vijverberg is specialist in controlling multidisciplinary construction projects

Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Evenwicht in verplichtingen en zekerheden

Als opdrachtgever van projecten vormt de combinatie van bankgaranties, betalingsschema’s, verzekeringen en aansprakelijkheidsbepalingen het Security Package. Deze structuur dient om project risico’s te beperken en zijn een vereiste voor financiering.

Professioneel advies

Onze ervaring op het gebied van security packages zetten wij in de contracteringsfase graag in om te zorgen voor een optimale afstemming van contractuele verplichtingen en de te ontvangen leveringen en zekerheden. Het gaat om het samenstellen van een gebalanceerde mix van instrumenten waarin de tegengestelde belangen van opdrachtgever en aannemer geborgd zijn. Tijdens de uitvoering bewaken wij de geldigheid van garanties en toetsen wij of aantoonbaar aan alle eisen voor de betaling aan contractors is voldaan.