Vijverberg is specialist in controlling multidisciplinary construction projects

Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Inzicht in status en voortgang

Onze projectrapportages geven snel een duidelijk beeld van de status en voortgang van het project. Het gaat om de informatie die echt nodig is om te sturen!

Compleet en eenvoudig

De rapportages zijn compleet zonder heel uitgebreid te zijn. De rapportage verstrekken wij op tijd op de overeengekomen rapportagemomenten. De verschillende deelrapportages sluiten perfect op elkaar aan en zorgen daarmee voor een integraal overzicht van alle relevante beheersapecten. Door opvolging van budget en planning op elkaar af te stemmen ontstaat een betrouwbare forecast en kan in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.