Opzetten budget

Cost Management voor bouwprojecten

Opzetten budget

Opzetten budget

Een helder opgezet en uitgesplitst budget geeft in de aanloop naar de investeringsbeslissing de flexibiliteit om verschillende scenario’s professioneel af te wegen. Het onderscheiden van tijdsgebonden kosten zorgt bijvoorbeeld voor snel inzicht bij planningswijzigingen.

Integratie scope, planning en cost baselines

Onze consultants verzorgen de opzet en inrichting van het projectbudget. Het budget heeft een eenduidige koppeling met de scope baseline en planning baseline van het project. Hiermee bieden wij de zekerheid dat in iedere fase van het project de bestede kosten en fysieke voortgang in relatie met elkaar kunnen worden gemeten. Deze gestructureerde opbouw van het budget maakt het bovendien mogelijk om afwijkingen tijdens de uitvoering tijdig te signaleren en bij te sturen.