Onderhanden werk
op een project

Het onderhanden werk geeft weer hoeveel werkzaamheden er op een project zijn verricht waarvoor nog geen factuur gestuurd is naar de opdrachtgever. Iets waar bouwbedrijven met langlopende projecten allemaal mee te maken hebben. Hoe houd je hier grip op? Voor bouwbedrijven is dit één van de meest uitdagende financiële vraagstukken, zowel voor de werkkapitaal positie als vanuit risico oogpunt.

In 4 stappen vorm je een goede onderhanden werk proces voor vroegtijdige bijsturing en voorkom je budgetoverschrijding.

In 4 stappen naar het onderhanden werk proces

Om overzicht te houden op één of meerdere projecten is inzicht in de actuele status van het project. Een helder stappenplan met een duidelijke taakverdeling tussen de project manager en de projectcontroller is essentieel om grip te krijgen op het onderhanden werk.

Deze 4 stappen zorgen voor de basis van een goede onderhanden werk proces.

Start met onderhandenwerk besprekingen

De onderhanden werk bespreking is er op gericht vast te stellen of de voortgang van het project in de pas loopt met de planning en het budget. De Project Controller beoordeelt de financiële gegevens voorafgaand aan de bespreking op juistheid en volledigheid en signaleert eventuele opvallende afwijkingen, zodat de Project Manager hier op kan sturen.

Zorg voor transparantie in het project

Verslaglegging van de onderhanden werk bespreking geeft inzicht in welke posten in het project resultaat zijn meegenomen. Management besluiten om mogelijke mee- en tegenvallers wel of niet in het project resultaat op te nemen dienen goed te worden vastgelegd. Deze transparantie zorgt voor focus op risico’s en kansen en een betere sturing op het project resultaat.

Actualiseer de kosten

Het te verwachte project resultaat bij einde het project dient regelmatig, minimaal 1 maal per maand, te worden geactualiseerd om een betrouwbare Percentage of Completion (bestede kosten / totaal verwachte kosten) te kunnen bepalen. Op deze manier wordt er op basis van de voortgang van het project een juist deel van het project resultaat meegenomen.

Management rapportages geven inzicht

Het onderhanden werk overzicht wordt opgebouwd in de vorm van een mutatie overzicht met afgesloten projecten, lopende projecten en nieuwe projecten. Per individueel project wordt een project rapportage opgesteld. De rapportage bevat een verklaring voor eventuele afwijkingen in het verwachte projectresultaat en de status van risico’s en kansen. Met grafieken worden trends en ontwikkelingen zichtbaar gemaakt.

Financiële projectondersteuning

Wil je het onderhandenwerk van nieuwe of lopende projecten naar een hoger niveau tillen? Wij ondersteunen en adviseren het project team en zorgen voor efficiënte toepassing in het proces.

Mis je de de capaciteit in het project? Dan begeleiden wij het onderhanden werk proces.

Ron-Petersen
Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Ron Petersen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!