Vijverberg is specialist in controlling multidisciplinary construction projects

Project Controls

Vijverberg is specialist in het beheersen van multidisciplinaire bouw- en constructieprojecten

Onderbouwing van claims

Vaak komen wij op projecten met een achterstand in de afhandeling van meerwerken veroorzaakt door capaciteitsgebrek. Dat vergroot onnodig de kans op claims. Onze consultants helpen hands-on bij het opstellen en uitonderhandelen van meerwerken.

Wanneer meerwerken claims zijn geworden, wordt het complexer. Het aspect tijd speelt hierin een grote rol. Vijverberg heeft jarenlange ervaring in het opstellen, uitonderhandelen en arbitreren over tijdvertragingsclaims. Hierin komen onze expertises Planning Management, Contract Management en Cost Management samen. De experts van Vijverberg adviseren over de te claimen kostensoorten en stellen de kostenoverzichten op in lijn met het contract.

Event methode voor oorzaak- gevolg relatie

Voor het aantoonbaar maken van de financiële impact van verstoringen in de uitvoering van projecten gebruikt Vijverberg de “event methode”. Per event wordt de oorzaak van de verstoring vastgesteld en wordt de financiële impact onderbouwd.

Heldere kostenoverzichten

Wij leveren een financieel rapport bestaande uit kostenoverzichten met bewijstukken met een eenduidige chronologische volgorde. Het financieel rapport dient om de positie in onderhandelingen maximaal te versterken, of dient waar nodig als onafhankelijke rapportage bij een rechtsgang.
Naast tijdsgebonden kosten beoordelen we de volledigheid van ingediende meerwerken. Dit doen we door de hoeveelheden in de begroting te vergelijken met werkelijke hoeveelheden en afwijkingen die niet zijn gecompenseerd met meerwerken te analyseren en verhaalbaar te maken.