Grip op onderhanden werk

Hoe krijg je grip op de onderhanden werk positie in een projecten portfolio? Voor bouwbedrijven is dit één van de meest uitdagende financiële vraagstukken. Zowel voor je werkkapitaal positie als vanuit risico oogpunt. Met een goed onderhanden werk proces kun je vroegtijdig bijsturen en budgetoverschrijding voorkomen.

 

Onderhanden werk bij bouwprojecten

Onderhanden werk bestaat uit kosten, gemaakt voor projecten, die nog niet klaar zijn en nog niet volledig aan klanten kunnen worden doorberekend. Iets waar bouwbedrijven met langlopende projecten allemaal mee te maken hebben.

Het doel van het onderhanden werk proces is het geven van inzicht in status en voortgang van het project. Op deze manier kan er tijdig worden bijgestuurd om zo financiële verrassingen aan het einde van het project te voorkomen.

Beheersing van het onderhanden werk

Hoe zorgt u voor inzicht in de status en voortgang van uw bouwproject? Een helder stappenplan met een duidelijke taakverdeling tussen de project manager en de projectcontroller is essentieel om grip te krijgen op het onderhanden werk.

Beheersing van het onderhanden werk bestaat uit de volgende stappen waarbij wij u kunnen ondersteunen:

Onderhanden werk besprekingen

De onderhanden werk bespreking is er op gericht vast te stellen of de voortgang van het project in de pas loopt met de planning en het budget. De Project Controller beoordeelt de financiële gegevens voorafgaand aan de bespreking op juistheid en volledigheid en signaleert eventuele opvallende afwijkingen, zodat de Project Manager hier op kan sturen.

Acties en verslaglegging

Verslaglegging van de onderhanden werk bespreking geeft inzicht in welke posten in het project resultaat zijn meegenomen. Management besluiten om mogelijke mee- en tegenvallers wel of niet in het project resultaat op te nemen dienen goed te worden vastgelegd. Deze transparantie zorgt voor focus op risico’s en kansen en een betere sturing op het project resultaat.

Administratieve verwerking

Het te verwachte project resultaat bij einde het project dient regelmatig, minimaal 1 maal per maand, te worden geactualiseerd om een betrouwbare Percentage of Completion (bestede kosten / totaal verwachte kosten) te kunnen bepalen. Op deze manier wordt er op basis van de voortgang van het project een juist deel van het project resultaat meegenomen.

Project Rapportage

Het onderhanden werk overzicht wordt opgebouwd in de vorm van een mutatie overzicht met afgesloten projecten, lopende projecten en nieuwe projecten. Per individueel project wordt een project rapportage opgesteld. De rapportage bevat een verklaring voor eventuele afwijkingen in het verwachte projectresultaat en de status van risico’s en kansen. Met grafieken worden trends en ontwikkelingen zichtbaar gemaakt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u nieuwe of lopende projecten waarvoor u uw onderhanden werk proces naar een hoger niveau wilt tillen? Onze Project Controllers adviseren uw project team en zorgen voor efficiënte toepassing in het proces.

Mist u project beheersing en heeft u niet de capaciteit in uw project? Dan ondersteunen onze Project Controllers uw project team hierin. Wij begeleiden het onderhanden werk proces.

Voor meer informatie neemt u contact op met Ron Petersen, directeur Cost Management.

Best Practices

In onze Best Practices leest u
hoe wij onze expertise in de praktijk brengen.

Maak kennis met onze Cost Management specialisten

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Cost Management specialisten zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Ron Petersen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!