Wat is een Contract Risico Analyse?

Op basis van de Contract Risico Analyse bent u in staat om overwogen beslissingen te nemen in contract en tenderdocumenten. Het voorstelcontract of de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever is één van de documenten waarmee een aannemer uitgenodigd wordt om een aanbieding, ook wel een tender, te maken. Hierin geeft opdrachtgever het gewenste risicoprofiel aan die bij de uitvoering van het bouwproject hoort. Om deze risico’s te kunnen beoordelen doet u er goed aan het voorstelcontract te analyseren voordat u uw aanbieding uitbrengt. Dit doet u door middel van een Contract Risico Analyse.

Hoe identificeert u risico’s?

Voordat er een handtekening wordt gezet is het belangrijk om de risico’s te kennen van uw bouw- en constructiecontracten. Om risico’s te identificeren, maak je een risicoprofiel die je onderverdeelt in 3 type risico’s:

  • Uitvoeringsrisico’s
    Wie draagt het risico van fouten in het ontwerp, van late afgifte van vergunningen of van versnellingsacties, kostenvergoeding of boete bij bouwvertraging.
  • Financiële risico’s
    Hoe reëel zijn de door opdrachtgever voorgestelde milestones, wat is de betalingstermijn en hoe groot is het risico van een negatieve cash-flow?
  • ‘Juridische’ risico’s
    Hoe groot is het risico bij een garantiezaak, of directe- of indirecte schade en welke partij neemt welke verzekering uit?

Risico’s identificeren met het stoplichtmodel

Het risicoprofiel kunt u vullen met het stoplichtmodel uit het boek ‘Construction Contract Analysis’, waarbij u vragen doorloopt. Deze vragen dekken alle contractuele bepalingen. Het stoplichtmodel geeft bij iedere vraag in een kleurcode het belang van het specifieke risico aan. Dit is de basis voor de beslissingen die u neem in contract en tenderdocumenten.

contract-risico-analyse-met-stoplichtmodel

Ondernemen is risico’s nemen, toch?

Ieder project kent risico’s, maar wat als het risicoprofiel hoog is? Kies dan voor beheersmaatregelen, zoals een opmerking in de aanbieding, het toevoegen van een bedrag onvoorzien of het risico doorgeven aan een specialist, bijvoorbeeld een verzekeraar. Het is niet eenvoudig voor een aannemer om in een concurrerende omgeving de opdrachtgever te overtuigen van zijn kwaliteiten, in combinatie met een goede prijs en ook risicobeperkingen voor te stellen in geval er toch iets misgaat. Toch is dit vanuit een winstoogpunt nodig.

Uw partner in Contract Risico Analyses

Vijverberg is jarenlang partner in het opstellen van contractcommentaar en het uitonderhandelen daarvan met opdrachtgevers, met de overtuiging dat alle risico’s kenbaar moeten zijn voor een contract wordt getekend. Vanuit deze overtuiging hebben wij een systematische Contract Risico Analyse ontwikkeld. Daarnaast ondersteunen wij ook in het onderhandelen van de door u voorgestelde beheersmaatregelen.

Wil je jezelf verdiepen in Contract Risico Analyse? Lees dan het boek Construction Contract Analysis.

Over Vijverberg

Vijverberg is een onafhankelijk project management adviesbureau voor complexe bouwprojecten, stelt expert rapporten op over vertraging en verstoring in projecten en treedt op als getuige-deskundige op dit gebied.

Jouke-van-der-Schors

Gerelateerde diensten

Contract Management

de-projectplanning-echt-gebruiken-project-management-vijverberg

Project Management

Dispute Resolution