Contractmanagement
tijdens de projectuitvoering

Het is van groot belang wijzigingen in de scope, tijd en budget goed te managen na ondertekening van het contract. De specialisten van Vijverberg staan opdrachtgevers en aannemers bij waar het gebeurt: in de bouwkeet. Wij helpen u bij het opstellen van contracten tot en met de oplevering. Met contractmanagement dat altijd is gericht op het voorkomen van bouwgeschillen.

Onze contractmanagers helpen u met:

  • Professioneel afhandelen van scopewijzigingen en bouwtijdverlenging
  • Deelnemen aan bouwvergaderingen
  • Notuleren van besprekingen en dossiervorming
  • Verzorgen van formele correspondentie
  • Bewaking van alle contractuele verplichtingen

Perfecte dossiervorming door Vijverberg Event Registration

Expliciet om claims te voorkomen ontwikkelde Vijverberg een specifieke methode voor contractmanagement tijdens de uitvoering van bouwprojecten. Door middel van het ‘Vijverberg Event Registration’ systeem worden alle gebeurtenissen (events) die potentieel effect hebben op de scope, bouwtijd en budget systematisch geregistreerd. Aansluitend worden alle events opgevolgd en krijgen een duidelijke status mee: contractscope, afwijking of meerwerk. Na afloop van het project biedt het Event Register een gedetailleerd overzicht van alle gebeurtenissen tijdens de bouw. Dit biedt een uitstekende verdediging tegen potentiële claims.

Professioneel contractmanagement

Contractmanagers van Vijverberg onderscheiden zich door problemen tijdens de uitvoering direct helder te adresseren en professioneel af te handelen.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Jouke van der Schors

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!