Contract opstellen

Contract Management voor bouwprojecten

Contracten opstellen

Contracten opstellen is onze specialiteit

Contracten opstellen moet bij ieder contract voor een bouw- of constructieproject maatwerk zijn. Immers zijn geen twee projecten hetzelfde. Na het vaststellen van de contractstrategie om een maximaal rendement te behalen en de risico’s te verminderen, moeten de organisatievorm, betalingsvorm en de algemene voorwaarden worden aangepast. Zo passen deze exact bij het project en gaan ze in op alle wensen en eisen.

Contractspecialisten van Vijverberg

Onze contractspecialisten weten de valkuilen in overeenkomsten feilloos te vermijden. Zij kunnen volledige maatwerk contracten opstellen waarbij ze putten uit jarenlange ervaring. Ook ondersteunen ze indien gewenst uw advocatenkantoor. In dat geval verwerken ze op praktijkervaring gebaseerde, specifieke clausules voor betaling, planning en rapportages. Waar u ook voor kiest, door uw contracten op te laten stellen door onze professionals vormen deze een solide basis.

Claims voorkomen

Wanneer wij contracten opstellen gaan we uit van onze ervaring in de afhandeling van claims. De aanpak van Vijverberg is er zo op gericht claims te voorkomen door middel van consequente bewaking van de contractuele verplichtingen en de projectplanning.

Laat uw contracten opstellen door de specialisten van Vijverberg en voorkom claims. Wij helpen u met maatwerk contracten voor multidisciplinaire projecten of met advies voor specifieke clausules.