Contract Management
voor uw bouwproject

Vijverberg is uw partner in Contract Management voor de contractering en uitvoering van uw complexe bouwproject. Onze contractmanagers zorgen ervoor dat de contractuele afspraken worden nageleefd zodat de contractuele risico’s zoveel mogelijk worden weggenomen. Wij begrijpen het bouwproces en schakelen moeiteloos tussen de keet en het hoofdkantoor.

VUMC

Wat u van ons Contract Management kunt verwachten

w

Contract
advies

p

Opstellen
Contract
Risico Analyse

d

Opvolgen
contractuele 
processen

Project
dashboard
rapportage

h

Feiten analyse
voor claims

Prev Next

Wij zijn uw partner tijdens alle fases van het bouwproces. In de contracteringsfase ondersteunen wij opdrachtgevers bij de keuze van het juiste contract en de aannemer bij het inschatten en onderhandelen van contractuele risico’s.

Nadat het contract gesloten is zorgen wij voor het succesvol afhandelen van de contractuele processen waarbij wij zoveel mogelijk conflict mijdend en probleemoplossend zijn.

Daarnaast voeren wij feitenonderzoek uit voor vertragingsclaims en quantumanalyses.

Op basis van ons 5-stappenplan bepalen wij samen met u het meest passende contractmodel voor het uit te besteden project. Vijverberg ziet toe op een goede en werkbare verdeling van de contractuele risico’s.

Wij stellen vervolgens een contractmanagementplan op. Dit doen wij aan de hand van ons contractmanagementproces, dat wij combineren met uw eigen projectmanagementproces. Hiermee nemen wij het contractmanagement volledig uit handen tijdens de uitvoeringsfase.

Bovendien rapporteren wij wekelijks over de voortgang van de contractuele processen in een projectdashboard, waardoor wij onze opdrachtgevers van cruciale sturingsinformatie kunnen voorzien.

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Contract management? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten in planning, inkoop, risico en kosten.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Maak kennis met onze Contract Management specialisten

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Contract Management specialisten zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Vijverberg is gespecialiseerd
in contracten voor bouwprojecten

Wij zijn aangesloten bij

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

Bouwproject-ondersteuning

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Jouke van der Schors

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!