Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Opstellen van claims

Claims opstellen

Als voldoende informatie is gevonden om een beeld te vormen van het projectverloop stelt Vijverberg gedegen, objectief en feitelijke dossiers samen. Hierin visualiseert Vijverberg de analyse-uitkomsten zodat op heldere wijze duidelijk wordt waardoor de extra kosten en bouwvertraging zijn veroorzaakt. Ook staat hierin per oorzaak welke partij verantwoordelijk kan worden gehouden.

Claims opstellen is teamwork

Het opstellen van een claim is altijd teamwork. Vijverberg zet hierbij haar contractspecialisten, planningexperts en kostendeskundigen in. Vanuit onze opdrachtgevers participeren doorgaans de projectdirecteur en de interne en externe legal counsel.

Geschikt voor rechtsgang

In veel gevallen leidt het overzichtelijk in kaart brengen van alle feiten en bijbehorende kosten tot ruimte voor onderhandelingen. De dossiers zijn gericht op onderhandeling maar indien nodig ook direct geschikt voor een rechtsgang wanneer er geen onderhandelingsbereidheid is.

Laat Vijverberg uw claims opstellen. Wij werken in teams en gaan voor onderhandeling. Wanneer die ruimte er niet is zijn onze dossiers direct geschikt voor rechtsgang.