Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Opstellen van claims

Haalbaarheidsanalyse claims

Heeft u een claimpositie?

De claim analyse is de eerste stap in het claimmanagement. Vijverberg start altijd met een eerste analyse om vast te stellen wat de haalbaarheid van de claim is. Zo maakt u op basis van feiten en cijfers een gedegen beslissing om de claim wel of niet door te zetten.

Vijverberg achterhaalt door middel van interviews en een analyse van een selectie van de projectdocumentatie of er voldoende feiten zijn gedocumenteerd om een positie te kunnen innemen.
Hierna heeft u een duidelijk beeld of de claimpositie onderbouwd kan worden en kan gezamenlijk een kosten-batenanalyse worden gemaakt.

Uniek in claimmanagement

Onderzoek uw claimpositie met een claim analyse en maak weloverwogen keuzes. Maak gebruik van de expertise van Vijverberg.