Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Best practice

Vijverberg is specialist in het beheersen van
multidisciplinaire bouwprojecten

Specialist in claimmanagement

Voorkom een rechtsgang door ons claimmanagement. Vijverberg is uniek in Nederland als het op claimmanagement aankomt. Waar in het buitenland en vooral in het Verenigd Koninkrijk veel wordt ingezet op claim managers, is dit in Nederland helemaal niet gebruikelijk. Vijverberg heeft ruim 25 jaar ervaring met het opstellen en afhandelen van claims.

Onderzoek naar de oorzaak

Het behouden van de juiste rechtspositie kan goud waard zijn! Wij geloven dat de oplossing altijd terug te vinden is in een objectief dossier. Bij claimmanagement moeten de feiten op tafel komen. Vijverberg reconstrueert wat daadwerkelijk binnen het project gebeurt en welke oorzaken hebben bijgedragen aan de veranderingen in het project.

Oplossing zonder rechtsgang

Met name bij multidisciplinaire projecten gaat dit om enorme hoeveelheden informatie. Vijverberg zorgt voor een overzicht van kernoorzaken en de daarbij behorende kosten. Deze aanpak maakt het mogelijk voor onze opdrachtgevers op directieniveau tot oplossingen te komen zonder een rechtsgang.

Unieke methode Vijverberg

Voor claimmanagement ontwikkelde Vijverberg een unieke methode. De stappen zijn altijd gelijk, de diepgang varieert naar gelang de omvang van het project en het geschil:

  • Haalbaarheidsanalyse claim
  • Fact finding & datamining
  • Opstellen claims
  • Forensic schedule analysis
  • Getuige-deskundige rapport
  • Dispute settlement

Voorkom een rechtsgang met claimmanagement.