Power Bi maakt jouw bouwproject inzichtelijk

Power Bi maakt jouw bouwproject inzichtelijk

Wat is Power BI? Power BI maakt jouw bouwproject inzichtelijk door data om te zetten in een overzichtelijk dashboard. Deze data verzamel je uit verschillende gegevensbronnen zoals uit SAP, Primavera p6, Excel, Microsoft Project of AX. Vervolgens maakt Power BI dit...
FIDIC Yellow contract in opkomst in Nederland

FIDIC Yellow contract in opkomst in Nederland

De FIDIC Yellow is een internationale set aan standaardvoorwaarden die wordt toegepast voor “design & build” contracten. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (“FIDIC”) en worden wereldwijd gebruikt voor grote...
Zijn de posten onvoorzien en management reserve hetzelfde?

Zijn de posten onvoorzien en management reserve hetzelfde?

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over de posten onvoorzien en management reserve. In lijn met PMBOK heeft de post onvoorzien (contingency) betrekking op “known unknowns” en de post management reserve betrekking op “unknown unknowns”. Met andere woorden:...
Zijn de posten onvoorzien en management reserve hetzelfde?

Hoe voorkom je vertragings­claims?

Veel projecten hebben te maken te maken met gebeurtenissen (events) die een tijdige oplevering van een project onmogelijk maken en vervolgens te maken krijgen met vertragingsclaims. Hoe voorkom of beperk je vertragingsclaims? En als het wel zo ver komt, welke stappen...
Zijn de posten onvoorzien en management reserve hetzelfde?

Vertraging, verstoring of inefficiëntie?

We hebben een inefficiëntie claim! Regelmatig krijgen wij de vraag van een aannemer om de kosten van inefficiëntie te onderbouwen. Er wordt ons dan verteld dat deze kosten zijn ontstaan door verstoringen, volgens aannemer doorgaans in de invloedsfeer van...
De project­planning écht gebruiken

De project­planning écht gebruiken

Wij zien op de bouwplaats regelmatig planningen hangen waar niemand naar omkijkt. Onder het mom van; ‘Er klopt niks van’ worden de projectplanningen niet gebruikt. Vaak wordt een projectplanning vervangen door ‘Excel-planningen’ waar, per discipline, op gestuurd...