Training

Expand your knowledge with practice-oriented training by the Vijverberg Academy

Training

Expand your knowledge with practice-oriented training by the Vijverberg Academy

Working in a way that is legally sound

Een aannemer is verplicht zijn werkzaamheden niet alleen uit te voeren conform de bepalingen van de overeenkomst (bestek/ tekeningen/ Administratieve Voorwaarden) maar ook naar de beginselen van het verbintenissen recht zoals de vereisten van Goed en Deugdelijk Werk.

Tijdens de training wordt ingegaan op de betekenis en strekking van de norm ‘goed en deugdelijk werk’ en aan de werking van redelijkheid en billijkheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen wordt de casuïstiek van beide beginselen verduidelijkt.

Daarnaast is het zeer belangrijk dat je als aannemer in je verplichtingen het onderscheid te kan maken tussen inspanningsverplichtingen en resultaatverplichtingen aangezien de gevolgen van non-conformiteit sterk van elkaar verschillen. Vanuit praktijkvoorbeelden wordt gekeken naar het algemene verbintenissenrecht en de aanneming van Werk Overeenkomst.

Als laatste zal ingegaan worden op de forum keuze vragen en rechtskeuze vragen bij (inter-)nationale contracten.

Leerdoelen van de juridische training:

  • Relatie tussen contracten en het Nederlands recht
  • Wettekst “aanneming van werk”
  • Juridische verschillen tussen een inspanningsverbintenis en een resultaatsverbintenis
  • Praktische gevolgen van overeenkomsten onder buitenlandsrecht of het ontbreken van forumkeuze

Vergroot je juridische kennis op het gebied van contractmanagement met de praktijkgerichte trainingen van Vijverberg Academy