Cashflow management

Ron Petersen EMFC RC
Director Cost Management at Vijverberg Management Consultants

Cashflow management

Ron Petersen EMFC RC
Director Cost Management at Vijverberg Management Consultants

Gepubliceerd op 18 juli 2020

Director Cost Management at Vijverberg Management Consultants

Cashflow verbetering voor projectorganisaties

In deze bijzondere tijd staat bij veel bedrijven cashflow management bovenaan de agenda. Een praktische aanpak om de cashflow binnen projectorganisaties, zoals aannemers, te verbeteren is het maken van een duidelijke koppeling tussen cost control en projectplanning.

Onderhanden werk

Een belangrijke indicator is de stand van het onderhanden werk. Een negatieve stand van het onderhanden werk op de balans duidt er op dat de facturatie vooruitloopt op de waarde van het gerealiseerde werk. Een positieve stand duidt op een nog te factureren bedrag.

Grafische weergave op portfolio niveau

Indien echter naar de gehele portfolio wordt gekeken, is bij veel organisaties het beeld waarneembaar dat de individuele projecten gedurende de uitvoering een financieringsbehoefte hebben. Door de cumulatieve uitgaven en de cumulatieve ontvangsten grafisch weer te geven, kan heel praktisch worden bepaald wanneer er een negatieve cashflow ontstaat, voor hoe lang en voor welk bedrag. De negatieve cashflow veroorzaakt een financieringsbehoefte.

De aanbetaling van het ene project…

In veel contracten wordt een substantiële eerste termijn afgesproken, waardoor de opdrachtnemer bij aanvang van het project een vooruitbetaling ontvangt. De nieuwe projecten financieren vaak de onderhanden projecten, die zich in een latere fase van de uitvoering bevinden. Een acuut liquiditeitsprobleem kan ontstaan wanneer de stroom aan nieuwe projecten opdroogt, de nieuwe projecten een slechtere marge hebben of een onverwachte toename van kosten van onderhanden projecten.

Geen nauwkeurig beeld van uitgaven

Wat wij zien is dat bij aannemers de focus hoofdzakelijk op de opbrengstenkant ligt, in de vorm van tijdige facturatie van de termijnen van de aanneemsom. De inschatting van de uitgaven wordt veelal gemaakt door het openstaande bedrag van de aangegane verplichtingen te verdelen in de tijd. Juist deze inschatting is vaak onvoldoende nauwkeurig.

Betalingsmijlpalen visualiseren in de projectplanning

Onze aanbeveling is om de betalingsmijlpalen op te nemen in de planning. Dit geeft een zeer duidelijke koppeling tussen de fysieke voortgang en de uitgaven. Periodieke actualisatie van de planning werkt dan om een nauwkeurig beeld te behouden wanneer de toekomstige betalingen realistisch vallen. Dit vraagt om het delen van operationele informatie tussen de projectcontroller en de projectplanner om een betrouwbare cashflow op projectniveau te krijgen. Het samenbrengen van deze informatie van alle projecten in een portfolio biedt aansluitend de mogelijkheid om de cashflow ontwikkeling van de gehele organisatie te optimaliseren.

Over Ron Petersen

Ron Petersen is Directeur Cost Management bij Vijverberg in Rotterdam. Ron is zijn carrière begonnen in de accountancy. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van kostenbeheersing voor grote projecten in vastgoed, industrie en infrastructuur. Ron was verantwoordelijk voor het opzetten van de financiële projectmanagementstructuren voor energiebedrijven en aannemers. Aan de aannemerskant heeft Ron meer dan 10 jaar ervaring in het financieel beheer van portefeuilles van kleine en middelgrote bouwprojecten. Ron heeft specifieke ervaring op het gebied van de waardering van onderhanden werk.

Vijverberg is een onafhankelijk project management adviesbureau voor complexe bouwprojecten. Vijverberg ondersteunt haar klanten onder andere met het effectief voeren van onderhanden werk besprekingen voor projecten. Neem voor vragen over dit thema vrijblijvend contact op met Ron Petersen.

Ron Petersen