Dispute Resolution

Sinds 1991 draagt Vijverberg bij aan het voorkomen en oplossen van bouwgeschillen door: onafhankelijke vertragingsanalyses, onafhankelijke berekening van schade en kosten en getuige-deskundigenrapporten. Wij zijn een erkend expert op het gebied van complexe bouwprojecten en ondersteunen advocatenkantoren, opdrachtgevers en -nemers. Vijverberg kan zowel met individuele consultants als geïntegreerde teams assisteren in de beoordeling van bouwvertragingsgeschillen.

VUMC

Wat u van onze Dispute Resolution kunt verwachten

Gerechtelijke
deskundige

i

Deskundige
rapporten

Internationale
arbitrage

Prev Next

Vijverberg levert gerechtelijke deskundige diensten voor bouwprojecten in vastgoed, infrastructuur en diverse industrieën. Onze vertragingsdeskundigen hebben minimaal 10 jaar ervaring in de beoordeling van vertragingsanalyses.

Daarnaast stellen wij deskundigenrapporten op in teamverband en zet hiervoor contractconsultants, plannings- en kostenexperts in bij bouwvertragingsgeschillen. De deskundigen van Vijverberg werken nauw samen ten behoeve van de identificatie van events, vertragingsanalyse en schade en kosten.

Voor internationale arbitrage en bouwgeschillen heeft Vijverberg een strategische alliantie gevormd met FTI Consulting. FTI Consulting is nummer 1 in de Global Arbitration Review’s Expert Witness Power Index. Samen voorzien wij in meertalige deskundigen met een diepgaande en gevarieerde expertise voor projecten wereldwijd.

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Dispute Resolution? Vijverberg biedt multidisciplinaire teams én specialisten in contracten, planning, inkoop, risico en kosten.

Referentie projecten

Bouw van een schip

Een advocatenkantoor dat een reder bijstond in UNUM-arbitrage heeft samenwerking met Vijverberg gezocht in een bouwvertragingsgeschil betreft de bouw van ’s werelds grootste zeilende cruiseschip. Vijverberg heeft een vertragingsanalyse en een berekening van schade en kosten uitgevoerd, een getuige-deskundigenrapport opgesteld en onze getuige-deskundigen zijn in het tribunaal aan een kruisverhoor onderworpen.

Offshore

Vijverberg is door een Noors energiebedrijf in de arm genomen als partijdeskundige om een vertragingsanalyse en een berekening van schade en kosten uit te voeren voor de bouw van een offshore productiefaciliteit. Vijverberg heeft een getuige-deskundigenrapport opgesteld en de asset owner geadviseerd in een kort geding naar Nederlands recht.

Energiecentrale

Vijverberg is door een wereldwijd opererende energieproducent gevraagd een partijdeskundige vertragingsanalyse en een berekening van schade en kosten uit te voeren voor vertraging door de hoofdaannemer in de bouw van een energiecentrale van EUR 1.5 miljard. Vijverberg had een sleutelrol in de internationale onderhandelingen.

Olie & Gas

Een internationaal opererende aannemer betrokken bij de bouw van een 75 kilometer lange pijpleiding voor een staatsbedrijf in Saudi-Arabië heeft Vijverberg gevraagd haar bij te staan als deskundige in het opstellen van een vertragingsanalyse en een berekening van schade en kosten. Vervolgens heeft Vijverberg de aannemer ook bijgestaan in geschillenbeslechtings-procedure met de overheidsopdrachtgever.

Vastgoed

Namens een internationaal opererende civiele aannemer is Vijverberg aangesteld als deskundige in een dispuut met de beursgenoteerde vermogensbeheerder. Vijverberg heeft een objectieve beoordeling van de opgelopen vertraging en geleden schade uitgevoerd. Het dispuut betrof vertraging, inefficiëntie en extra kosten in de bouw van een van een commercieel vastgoedproject.

Treinstation

Vijverberg werd door een Nederlandse aannemer die door zijn onderaannemer werd gedagvaard in een project betreffende de renovatie van een treinstation aangesteld als partijdeskundige. Vijverberg heeft als getuige-deskundige vertraging, schade en kosten beoordeeld, een expert rapport opgesteld en is als getuige opgeroepen in de rechtszaak.

Onze experts

Met een team van technische experts op het gebied van vertraging, kosten en schade leveren we geïntegreerde diensten voor uw bouwproject.

Wij zijn aangesloten bij

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

Bouwproject-ondersteuning
Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Jouke van der Schors

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!