Procurement Management

Procurement Management

Voor een succesvol bouwproject is het toepassen van de juiste contractering strategie van cruciaal belang. Ieder bouwproject is uniek. Met behulp van onze beproefde contractering processen vindt u als opdrachtgever de juiste aannemers en leveranciers voor uw bouwproject.

Wij ondersteunen opdrachtgevers en aannemers in de tenderfase in elke stap in het inkooptraject, vanaf de strategie tot en met het onderhandelen van contracten en het beheersen van deze contracten tijdens de uitvoering.

Wat u van onze Procurement Management services kunt verwachten

Contractstrategie

Contracten opstellen

Procurement Management

Aannemerselectie

Commerciële onderhandeling

Uw partner in Procurement Management

Wij zijn uw procurement partner tijdens alle fases van bouwprojecten. In de tenderfase ondersteunen wij de opdrachtgever met de juiste contractering strategie en eventuele marktanalyse voor het realiseren van het bouwproject. Daarnaast begeleiden we het traject richting leveranciers en onderaannemers zodat deze op de projectdoelstellingen aansluiten voor een succesvolle projectuitvoering.

Tijdens de uitvoering van het bouwproject signaleren wij tijdig afwijkingen van het contract of relevante gebeurtenissen op basis van de contractuele processen. Daarnaast documenteren en handelen we meer -en minderwerk af en geven we advies over de beheersing van risico’s en het benutten van kansen die zich voordoen tijdens de projectuitvoering.

Bij de commerciële afronding van bouwprojecten is er geregeld discussie over vertraging of kosten. Wilt u weten of er recht is op bouwtijdverlenging en/of kostenvergoeding? Wij maken onafhankelijke vertragings- en/of kostenanalyses.

Onze aanpak

Onze aanpak voor procurement is gebaseerd op het door ons ontwikkelde 9-stappen plan, waarmee wij een transparante en efficiënt traject doorlopen. Samen met u bepalen we de juiste opsplitsing van werkpakketten en de commerciële voorwaarden. Dit wordt door middel van uitvraagpakketten in de markt gezet, geëvalueerd en uit onderhandeld conform de projectdoelstellingen.

Leveranciers en onderaannemers worden gekwalificeerd op basis van heldere en objectieve criteria op basis van de projectvereisten en de gekozen contractstrategie. Na contractsluiting monitoren wij de voortgang en de commerciële afwikkeling van meer -en minderwerk middels beproefde contractmanagement tools.

Tijdens het proces zorgen wij voor continue inzicht in de stappen die met alle contractpartijen worden doorlopen. Wij stellen besluitvormingsdocumenten op voor directies en/of stuurgroepen om weloverwogen de uiteindelijke besluiten te nemen.

Teamwork

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van Procurement Management? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire Project Management teams én specialisten voor het opstellen van contracten, de planning, het in kaart brengen en managen van risico’s en kosten en data.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Uitgelicht project

Uitbreiding olieterminal Antwerpen

Vesta Terminals is biedt logistieke diensten in de vorm van op- en overslag, voornamelijk voor ruwe olie, geraffineerde aardolieproducten, biobrandstoffen en petrochemische producten. Deze opslag bevindt zich in Antwerpen, Vlissingen en Tallinn. In Antwerpen heeft Vesta haar opslag uitgebreid.

Procurement team

Charlotte Poot LLM

Charlotte Poot LLM

Legal Assistant

Benieuwd naar wat onze teams allemaal nog meer kunnen?
Liever direct contact opnemen?